IZN10E-11P06Z-B1 系列SMC静电消除器和处理方案

2024-03-31 作者 达斯奇自动化 0

SMC的电子静电消除器是一种高效的工业设备,专为解决制造环境中的静电问题而设计。在许多工业生产过程中,静电的积累可以导致产品损坏、生产效率降低以及操作安全风险增加。SMC的电子静电消除器可以有效解决这些问题,保证生产过程的顺畅进行。

IZN10 系列 静电消除器

●吹气式除尘&除电,适用于点式除电的喷嘴型
●薄型设计:厚度尺寸16 mm
●RoHS对应
●可根据用途选择喷嘴型号
●节能静电消除喷嘴(短距离除电、设计重视离子平衡)
●大流量静电消除喷嘴(长距离除电、除尘)

字段描述字段取值取值描述
喷嘴形状11配管用内螺纹 Rc1/8
输出规格NPN输出
配管直径06Φ6:公制
电源电缆附电源电缆 3m
托架B1带L型托架
订制规格标准

核心技术

SMC电子静电消除器采用了先进的离子化技术,能够产生大量的正负离子,通过这些离子中和物体表面的静电荷。这种技术不仅消除速度快,而且可以覆盖较大的作业区域,适用于各种复杂的生产环境。

产品特点

  • 高效消除静电:SMC电子静电消除器能迅速中和静电荷,有效减少因静电引起的产品损害和生产效率下降。
  • 广泛的应用范围:无论是在半导体、电子、塑料、化工还是包装行业,SMC的静电消除器都能提供有效的解决方案。
  • 易于安装和使用:这些设备设计精巧,安装简便,且可根据生产需求调整其工作参数,用户友好度高。
  • 长期稳定运行:SMC电子静电消除器采用耐用的材料和先进的技术,确保了设备的长期稳定运行,减少了维护需求。

应用案例

在电子行业的芯片生产过程中,微小的静电可能会导致芯片损坏,从而影响产品的质量和产量。使用SMC电子静电消除器,可以有效避免这一问题,保证生产过程的顺利进行。

在塑料制品的注塑过程中,静电的积累会吸引灰尘,影响产品表面的光洁度。通过使用SMC的静电消除器,可以显著改善产品的表面质量。

结论

SMC的电子静电消除器以其高效的静电消除性能、广泛的应用范围、简便的操作方式和稳定的长期运行能力,成为了众多行业不可或缺的工业设备。无论是提高生产效率、保证产品质量还是确保作业安全,SMC的电子静电消除器都是一个理想的选择。

IZG10-0801-01
IZG10-0802-01
IZG10-0803-01
IZG10-CG1
IZG10-CG2
IZH10
IZH10-H
IZH-A-01
IZH-B-01
IZH-C-01
IZN10-0106
IZN10-0106-B1
IZN10-0116
IZN10-01P06
IZN10-01P06-B1
IZN10-01P06N
IZN10-01P06Z-B1
IZN10-01P07
IZN10-01P16
IZN10-01P17
IZN10-0206
IZN10-0206-B1
IZN10-0206N
IZN10-0216
IZN10-02P06
IZN10-02P06-B1
IZN10-02P06-B2
IZN10-02P06N
IZN10-02P07
IZN10-02P17
IZN10-1106
IZN10-1106-B1
IZN10-1106-B1-X194
IZN10-1106-B1-X280
IZN10-1106-B2
IZN10-1106-B3
IZN10-1106-X194
IZN10-1106Z-B1-X194
IZN10-1116
IZN10-1116-B1
IZN10-1116Z
IZN10-11P06
IZN10-11P06-B1
IZN10-11P06-B1-X194
IZN10-11P06-B2
IZN10-11P06N
IZN10-11P06N-X194
IZN10-11P06Z
IZN10-11P07
IZN10-11P16
IZN10-A003
IZN10-B1
IZN10-B2
IZN10-B3
IZN10-CP
IZN10-CP13-X13
IZN10-CP-X425
IZN10-CPZ
IZN10E-0106
IZN10E-0106-B1
IZN10E-0106-B1-X367
IZN10E-0106-X367
IZN10E-01P06
IZN10E-01P06-B1
IZN10E-01P06-B2
IZN10E-01P06N-X444
IZN10E-01P06-X444
IZN10E-01P06Z
IZN10E-01P06Z-B1
IZN10E-01P16Z
IZN10E-0206
IZN10E-0206-B1
IZN10E-0206N
IZN10E-0206N-B1
IZN10E-0206-X367
IZN10E-0216
IZN10E-02P07
IZN10E-1106
IZN10E-1106-B1
IZN10E-1106-B1-X194
IZN10E-1106-B1-X444
IZN10E-1106-B2
IZN10E-1106-B3
IZN10E-1106N
IZN10E-1106-X194
IZN10E-1106Z
IZN10E-1106Z-B1
IZN10E-1106Z-B1-X194
IZN10E-1107-B1
IZN10E-1116
IZN10E-1116-B1
IZN10E-1116-B3
IZN10E-1116N
IZN10E-1116Z-B1
IZN10E-11P06
IZN10E-11P06-B1
IZN10E-11P06N-X444
IZN10E-11P06-X194
IZN10E-11P06Z
IZN10E-11P06Z-B1
IZN10E-11P16
IZN10E-11P16-B2
IZN10E-11P16Z
IZN10E-A002-1106
IZN10E-A003
IZN10E-CG1
IZN10E-CP
IZN10E-CP01-X13
IZN10E-CP05-X13
IZN10E-CP13-X13
IZN10E-CPZ
IZN10E-ES2
IZN10E-ES3
IZN10E-ES4
IZN10E-G-001P-DNX7279
IZN10E-NT
IZN10-ES2
IZN10-FP-X196
IZN10-F-X196
IZN10-G-100-X205
IZN10-G-100-X216
IZN10-G-100-X226
IZN10-G-100-X330
IZN10-G-150-X216
IZN10-G-160-X216
IZN10-G-200-X205
IZN10-G-200-X216
IZN10-G-300-X205
IZN10-G-300-X216
IZN10-G-300-X226
IZN10-G-400-X205
IZN10-G-400-X216
IZN10-G-500-X205
IZN10-G-500-X216
IZN10-G-500-X226
IZN10-G-600-X216
IZN10-G-68-X205
IZN10-GL-X278
IZN10-G-X198
IZN10-G-X199
IZN10-G-X278
IZN10-G-X348
IZN10-NT
IZS30-780B
IZS30-A0201
IZS30-A0202
IZS30-M1
IZS30-M2
IZS30-NT
IZS31-1020-X10
IZS31-1100
IZS31-1180-X10
IZS31-1260
IZS31-1340-X10
IZS31-1420-X10
IZS31-1500
IZS31-1660-BF-X10
IZS31-1740Z-X10
IZS31-180-B-X172
IZS31-180-X210
IZS31-180-X211
IZS31-1900P
IZS31-2060-X10
IZS31-220-B-X211
IZS31-220S-X211
IZS31-2300Z-B
IZS31-2460-B-X142
IZS31-300
IZS31-300-B
IZS31-300-B-X15
IZS31-300CPN
IZS31-300JZ-B
IZS31-300P
IZS31-300P-B
IZS31-300PZ-B
IZS31-300S-X15
IZS31-300-X15
IZS31-380PN-B-X15
IZS31-380SPZ-BF-X14
IZS31-380-X15
IZS31-460-B-X10
IZS31-540P-X10
IZS31-540PZ-B-X138
IZS31-620J-F
IZS31-620P-B
IZS31-620S-B
IZS31-780C-B
IZS31-780J-B
IZS31-780J-BE
IZS31-780JN-B-X15
IZS31-BE
IZS31-CP
IZS31-CP05-X13
IZS31-CP07-X13
IZS31-CPZ
IZS31-DF
IZS31-DG
IZS31-E3
IZS31-F-X196
IZS31-NC
IZS31-NJ
IZS31-NT
IZS40-1000Z-08B-X10
IZS40-1120-08B
IZS40-1300-06B
IZS40-1300-08B
IZS40-1300J-08B
IZS40-1300Z-06B
IZS40-1360-08B-X10
IZS40-1420-08B-X10
IZS40-1480-08B-X10
IZS40-1540-08B-X10
IZS40-1600-08B
IZS40-1720-08B-X10
IZS40-1780-08B-X10
IZS40-1840-10B-X10
IZS40-1900-08B
IZS40-1900-10B
IZS40-1900J-08B
IZS40-1900Z-08B
IZS40-2200-08B-X10
IZS40-2320-08B
IZS40-2320-10B
IZS40-2500-08B
IZS40-2500-10B
IZS40-340-06
IZS40-340-06B
IZS40-340C-06B
IZS40-340J-06B
IZS40-340Z-06B
IZS40-400-06
IZS40-400-06B
IZS40-400-06B-X14
IZS40-400J-06B
IZS40-400Z-06B
IZS40-460-06B
IZS40-460-10B
IZS40-460C-06B
IZS40-580-06
IZS40-580-06B
IZS40-580C-06B
IZS40-640-06
IZS40-640-06B
IZS40-640J-06B
IZS40-640N-06B
IZS40-820-06B
IZS40-820-08B
IZS40-820-10B
IZS40-820C-06B
IZS40-BE
IZS40-BM
IZS40-CP
IZS40-CP05-X13
IZS40-CPZ
IZS40-E5
IZS40-NT
IZS41-1120-06B
IZS41-1120-08B
IZS41-1120P-08B
IZS41-1120PZ-06B
IZS41-1120Z-06B
IZS41-1300C-06B
IZS41-1300P-08B
IZS41-1600P-08B
IZS41-1900-08B
IZS41-340-06
IZS41-340-06B
IZS41-340C-06B
IZS41-340CP-06
IZS41-340J-06B
IZS41-340P-06B
IZS41-340PN-06B
IZS41-400-06B
IZS41-400P-06B
IZS41-400P-06BG-X14
IZS41-460-06B
IZS41-460P-06B
IZS41-580-06
IZS41-580-06B
IZS41-580C-06B
IZS41-580P-06B
IZS41-580PZ-06B
IZS41-580Z-06B
IZS41-580Z-08
IZS41-640-06B
IZS41-640C-06B
IZS41-640P-06B
IZS41-820-06B
IZS41-820-08B
IZS41-820P-06B
IZS41-820Z-06B
IZS41-CF05
IZS41-CG1
IZS41-CG2
IZS41-CG2-X358
IZS41-CP
IZS41-CP02-X13
IZS41-CP04-X13
IZS41-CPZ
IZS41-RC
IZS42-1600-08B
IZS42-1720SPZ-08-X10
IZS42-1900-08B
IZS42-340-06B
IZS42-340-06G
IZS42-400-06B
IZS42-400C-06B
IZS42-460-06B
IZS42-460-06G
IZS42-460P-06B
IZS42-820-06B
IZS42-820PZ-06B
IZS42-880-06B-X10
IZS42-940SPZ-08-X10
IZT40-B1
IZT40-B2
IZT40-CF3
IZT40-CP3
IZT42-22D36H-3B
IZT42-58D36HQ-3B
IZTB40-130S36HQ-F-X14
IZTB40-16D36HR-F
IZTB40-22D34L-F
IZTB40-58S36HQ-F-X14
IZTB40-64D38HR-F
IZTC41-3
IZTC41-3-W
IZTC41-N
IZTP40
IZTP41
IZTP41-Y
U-IZS40-340-06B
IZF10
IZF10-A1
IZF10-B
IZF10-B1
IZF10-CG1
IZF10-CG2
IZF10-CG2-X358
IZF10-CP
IZF10-CPZ
IZF10-L-B
IZF10-LP
IZF10-LP-B
IZF10-N
IZF10-P
IZF10-P-B
IZF10-P-QB
IZF10-Q
IZF10-QB
IZF10R
IZF10R-A1
IZF10R-B
IZF10R-P
IZF10R-P-B
IZF10R-P-ZB
IZF10R-QB
IZF10R-ZB
IZF10-ZB
IZF21
IZF21-B
IZF21-B1
IZF21-BSU
IZF21-BU
IZF21-BWU
IZF21-BY
IZF21-CG1
IZF21-CG2
IZF21-FU
IZF21-HS
IZF21-HW
IZF21-N
IZF21-NT
IZF21-P
IZF21-P-B
IZF21-P-BS
IZF21-P-BYU
IZF21-P-ZBS
IZF21-QB
IZF21-QBSU
IZF21-QBU
IZF21-QBYU
IZF21-S
IZF31
IZF31-B
IZF31-B1
IZF31-BSU
IZF31-BU
IZF31-BYU
IZF31-FU
IZF31-HS
IZF31-HW
IZF31-NT
IZF31-P
IZF31-P-B
IZF31-P-BY
IZF31-P-N
IZF31-P-NB
IZF31-P-QB
IZF31-P-Z
IZF31-P-ZB
IZF31-P-ZBSU
IZF31-Q
IZF31-QB
IZF31-SU
IZF31-Z